dimarts, 17 de juny de 2014

Venda de llibres curs 2014/2015

Els dies de venda de llibres seran l'1, 2, 3, 4 i 7 de juliol de 17:30 a 19:00.
Qui volgui fer la reserva de llibres per recoolir-los al setembre, haurà de fer un ingrés de 50€ en la compte del BBVA : 0182 8112 01 02015021510157 IBAN: ES730182 8118 01 0201510157.
El llistat de llibres l'enviarem per mail abans d'aquest divendres.