Acollida Tardes

Des del 18 de setembre ja s'ofereix el servei d'acollida de TARDES a aquelles famílies que ho necessitin. 
  • Es paga per hores de servei, directament a la monitora Antònia, el mateix dia del servei.
  • 1h= 2€ SOCIS, 3€ NO SOCIS
  • Es prega la comunicació prèvia de demanda del servei.
  • L'espai de l'acollida és el sorral, o Aula 13.

Si no es fa ús d'aquest servei NO ES PERMET L'ENTRADA AL SORRAL durant aquest temps per no interferir amb els infants d'Acollida.

Recordem que els professors deixaran en acollida aquells nens que els seus pares no vinguin a recollir a l'hora (aquesta norma està acordada pel Consell Escolar) i els pares abonaran l'import d'aquesta acollida a la monitora en el moment de recollir els nens.